Outdoor Coaching
Joyce Wiggers
Outdoorcoach
Maurits Schreurs
Maurits Schreurs
Outdoorcoach

Tijd voor Teamontwikkeling!

Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Teams zijn de bouwstenen van je organisatie. In teams worden organisatiedoelen omgezet in concrete resultaten. Optimale resultaten worden alleen behaald als teamleden goed met elkaar samenwerken.Iedereen wil werken in een goed functionerend team. Goed kunnen samenwerken is dan een eerste vereiste. Om dit als een team goed te kunnen doen is het belangrijk aandacht te hebben voor de teamontwikkeling. Teamontwikkeling betekent dat je met elkaar en van elkaar leert en samen beter wordt. Door bijvoorbeeld inzichten te krijgen in elkaars kwaliteiten en iemand in z’n kracht te zetten om resultaten te behalen, door begrip te krijgen voor elkaar en door samen een leerklimaat neer te zetten.

Onze werkwijze

Diversiteit binnen een organisatie vormt de kern voor succes. Een van de middelen om de kracht van diversiteit te benutten, is het Belbinprincipe. Daarom vragen we ter voorbereiding op de teambuildingdag van elke collega een ingevulde Belbintest naar ons te sturen.Deze inventariseren wij en dat vormt de basis van ons programma.

Tijdens de teambuildingsdag krijg je eerst een korte theoretische uitleg wat de Belbintest inhoudt, met daarbij de beschrijving van alle rollen. Iedereen krijgt zijn/haar uitslag terug en we gaan kijken hoe de verdeling is per team/afdeling. Wij zullen helder maken dat elk team succesvol kan zijn, ongeacht hoeveel ‘dezelfde rollen’ of verscheidenheid er is. Het is vooral een stuk bewustwording van de verdeling en kwaliteiten van het team en leren hoe je daarop kunt inspelen per individu. Daar gaan we aan de slag!

Door middel van verschillende uitdagende doe-activiteiten gaan jullie in je team actief bezig met jullie samenwerking. Een Outdoor-activiteitenbegeleider staat jullie daarin bij, hij werkt samen met een teamcoach. De teamcoach heeft aandacht voor jullie samenwerking.

Welke rol komt naar voren in je deelname? Hoe werken jullie samen? Wat valt op? Waar versterken jullie elkaar? Waar liggen verbeterpunten in jullie samenwerking? Wij analyseren wat er gebeurt en zullen daar een coachende rol in spelen. Aan het eind van de teambuilding kijken we samen terug naar de ‘opbrengsten’ van de dag en sluiten we samen af.

Arrangementen

Teamtrainingen worden bij Expedition Outdoor in 3 vormen aangeboden afhankelijk van uw wensen. De activiteiten worden altijd begeleid door één of meerdere instructeurs en één of meerdere teamcoaches.

Arrangement 1

U wordt op de locatie ontvangen met koffie/ thee en na een korte introductie gaan we verschillende outdoor activiteiten doen. Tijdens de activiteiten is er een teamcoach aanwezig die interventies pleegt om het team bewust te maken van patronen en samenwerkingsnormen.

€50,- p.p. vanaf 10 personen
Tijdsduur 3 uur

Arrangement 2

Allereerst wordt er met de opdrachtgever een intake gepland van één uur. Hierin wordt geanalyseerd waar de hulpvraag vanuit het team is. Waar nodig wordt deze hulpvraag bij het team opgehaald. Er wordt één uur gepland waarin de hulpvraag helder gemaakt wordt. Vanuit deze hulpvraag worden de activiteiten uitgekozen en interventies gepleegd. De outdoor activiteiten zullen twee uur in beslag nemen. Aan het eind van het dagdeel worden het geëvalueerd.

€57,50 p.p. Vanaf 10 personen Tijdsduur 4 uur

Arrangement 3

Een uitgebreide intake is onderdeel van deze teamcoaching. Tijdens de intake wordt geanalyseerd waar de hulpvraag vanuit het team legt en wordt samen met u en het team het doel bepaald. Aan de hand van uw vraag en het geformuleerde doel, worden er outdoor activiteiten samengesteld. Deze activiteiten staan allemaal in het teken van uw vraag. U kunt denken aan: communicatie, feedback, samenwerken besluiten nemen. Kennismaking enz.

Tijdens de outdoor activiteiten is er een professionele teamcoach die zich richt op de interacties in het team en zet hier ook de interventies op in.

Na de activiteiten wordt de dag geëvalueerd en wordt besproken hoe de opgedane inzichten en kennis van de dag meegenomen kan worden in de dagelijkse praktijk. Vervolgens worden er terugkom momenten afgesproken om de gemaakte afspraken te borgen en te monitoren.

€80,- p.p. Vanaf 10 personen Tijdsduur 7 uur
0621840822
info@expeditionoutdoor.nl
Hardenbergerweg 23
Loozen